Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: % volwassenen

Heeft in de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite gehad om rond te komen van het huishoudinkomen: % 18-64 jarigen