Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat enige of grote moeite heeft om rond te kome nvna het inkomen van hun huishouden