Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ondervindt gevolgen van geldgebrek: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar dat gevolgen ondervindt van het feit dat hun ouders enige of of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten.