Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ondervindt geen gevolgen van geldgebrek: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar dat gevolgen ondervindt van het feit dat hun ouders enige of of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten of omdat ze geen moeite hebben met rondkomen.