Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geldgebrek: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders geen enkele moeite hebben om rond te komen