Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(2022) Geldgebrek heeft andere gevolgen: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar waarvan de ouders enige of of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens zijn met de stelling 'geldgebrek heeft andere gevolgen'.