Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(2022) Door geldgebrek geen lid van sportclub of vereniging: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar waarvan de ouders enige of of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens zijn met de stelling 'door geldgebrek is mijn kind geen lid van een sportclub of andere vereniging'.