Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door geldgebrek zijn er spanningen in gezin: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders enige of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens of een beetje eens zijn met de stelling 'door geldgebrek zijn er spanningen in het gezin'