Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door geldgebrek niet meteen naar hulpverlener: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders enige of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens of een beetje eens zijn met de stelling 'door geldgebrek ga ik niet meteen met mijn kind naar een hulpverlene