Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door geldgebrek niet meteen medicijnen of hulpmiddelen kopen: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders enige of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens of een beetje eens zijn met de stelling 'door geldgebrek stel ik het uit om medicijnen of hulpmiddelen te kop