Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door geldgebrek niet naar kinderopvang: % kinderen 0-3 jaar

Percentage 0 t/m 3 jarige kinderen waarvan de ouders enige of grote moeite hebben om rond te komen of op hun uitgaven moeten letten, en het eens of een beetje eens zijn met de stelling 'door geldgebrek gaat mijn kind niet naar de kinderopvang'