Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen enkele moeite met rondkomen: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders aangeven dat ze in het afgelopen jaar geen enkele moeite hebben gehad om van het inkomen van hun huishouden rond te komen