Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: % 65-plussers

Percentage ouderen dat enige of grote moeite heeft om rond te kome nvna het inkomen van hun huishouden