Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen moeite met rondkomen: % ouderen

Heeft in de afgelopen 12 maanden geen enkele moeite gehad om rond te komen van het huishoudinkomen, of had geen moeite maar moest wel opletten op de uitgaven.: % 65-plussers