Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen : % volwassenen en ouderen

Heeft in de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite gehad om rond te komen van het huishoudinkomen : % 18-plussers