Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat enige of grote moeite heeft om rond te kome nvna het inkomen van hun huishouden