Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen moeite om alles te betalen wat moet: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat moeite heeft alles te betalen wat moet