Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) goede ervaren gezondheid: % scholieren

Percentage scholieren dat gezondheid ervaart als goed of heel goed