Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gezondheid als goed, zeer goed ervaren: % 65-plussers

Percentage ouderen dat zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart