Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gezondheid als goed, zeer goed ervaren; % ouderen

Percentage ouderen dat zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart