Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet zo beste of slechte ervaren gezondheid: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders de gezondheid van het kind als slecht of niet zo best beoordelen