Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gezondheid als goed, zeer goed ervaren: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart