Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: % volwassenen

Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen: % 18-64 jarigen