Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % volwassenen

Heeft geen langdurige ziekten of aandoeningen: % 18-64 jarigen