Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % volwassenen

Percentage volwassenen zonder langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen