Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door arts vastgestelde COPD: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen met door arts vastgestelde COPD (chronische bronchitits, longemfyseem)