Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had afgelopen maand geen gezondheidsklachten: % volwassenen

Had afgelopen maand geen last van één of meer gezondheidsklachten: % 18-64 jarigen