Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezocht afgelopen jaar niet de huisarts voor gezondheidsklachten: % volwassenen

Bezocht afgelopen jaar niet de huisarts voor gezondheidsklacht(en): % 18-64 jarigen