Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Recent (zeer) vaak duizelig/licht in het hoofd was: % scholieren

Percentage scholieren dat in de afgelopen maand (zeer) vaak duizelig/licht in het hoofd was