Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Recent (zeer) vaak hoofdpijn had.: % scholieren

Percentage scholieren dat in de afgelopen maand Percentage dat (zeer) vaak hoofdpijn had.