Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Recent (zeer) vaak overgevoelig voor licht of geluid was: % scholieren

Percentage scholieren dat in de afgelopen maand (zeer) vaak overgevoelig was voor licht of geluid