Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: % ouderen

Percentage ouderen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen