Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: % ouderen

Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen: % 65-plussers