Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: % 65-plussers

Percentage ouderen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen