Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % 65-plussers

Percentage ouderen zonder langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen