Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % ouderen

Heeft geen langdurige ziekten of aandoeningen: % 65-plussers