Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minimaal 1 door arts vastgestelde langdurige aandoening (van 15 aandoeningen): % ouderen

Percentage ouderen met minimaal 1 door arts vastgestelde chronische aandoening (van 15 aandoeningen)