Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde langdurige aandoening (van 15 aandoeningen): % ouderen

Percentage ouderen zonder door arts vastgestelde chronische aandoeningen (van 15 aandoeningen)