Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde hartinfarct of andere ernstige hartaandoening: % 65-plussers

Percentage ouderen zonder door arts vastgestelde (gevolgen van) hartinfarct of andere ernstige hartaandoening