Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door arts vastgestelde COPD: % ouderen

Percentage ouderen met door arts vastgestelde COPD (chronische bronchitits, longemfyseem)