Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door arts vastgestelde COPD: % 65-plussers

Percentage ouderen met door arts vastgestelde COPD (chronische bronchitits, longemfyseem)