Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door arts vastgestelde kanker: % 65-plussers

Percentage ouderen met door arts vastgestelde kanker