Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Door arts vastgestelde ziekte van het zenuwstelstel: % 65-plussers

Percentage ouderen met door arts vastgestelde ziekte van het zenuwstelstel (Parkinson, MS, epilepsie)