Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstig ziek door het coronavirus: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus