Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet ernstig ziek door het coronavirus of geen coronavirus gehad: % ouderen

Percentage ouderen dat niet ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus of heeft geen coronavirus gehad