Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Redelijk of ernstig ziek door het coronavirus : % ouderen

Percentage ouderen dat redelijk of ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus