Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet of beetje ziek door het coronavirus of geen coronavirus gehad: % ouderen

Percentage ouderen dat niet redelijk of ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus of heeft geen coronavirus gehad