Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft het coronavirus (gehad), al dan niet bevestigd met een test: % ouderen

Percentage ouderen dat het coronavirus heeft gehad, al dan niet bevestigd met een test