Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Denkt het coronavirus niet (gehad) te hebben: % ouderen

Percentage ouderen dat denkt het coronavirus niet (gehad) te hebben