Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft chronisch gezondheidsklachten: % ouderen

Heeft meer dan 6 maanden last van één of meer gezondheidsklachten: % 65-plussers