Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen gezondheidsklachten, of niet chronisch: % ouderen

Heeft geen last van gezondheidsklachten, of wel last van gezondheidsklachten maar niet meer dan 6 maanden: % 65-plussers