Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had afgelopen maand geen gezondheidsklachten: % ouderen

Had afgelopen maand geen last van één of meer gezondheidsklachten: % 65-plussers