Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voor minimaal 1 chronische aandoening onder behandeling arts: % 65-plussers

Voor minimaal 1 chronische aandoening onder behandeling arts; % ouderen