Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening : % volwassenen en ouderen

Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen : % 18-plussers