Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen zonder langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen