Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening : % volwassenen en ouderen

Heeft geen langdurige ziekten of aandoeningen : % 18-plussers