Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen zonder langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen