Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft het coronavirus (gehad), al dan niet bevestigd met een test: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat het coronavirus heeft gehad, al dan niet bevestigd met een test