Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Denkt het coronavirus niet (gehad) te hebben: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat denkt het coronavirus niet (gehad) te hebben