Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet ernstig ziek door het coronavirus of geen coronavirus gehad: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat niet ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus of heeft geen coronavirus gehad